Ministrul Agriculturii, prezent la reuniunea Consiliului UE pentru Agricultură și Pescuit

ueparlMinistrul Agriculturii, Daniel Constantin,  participă azi, 24 martie, la Bruxelles, la cea de-a 3307 reuniune a Consiliului UE pentru Agricultură şi Pescuit.

Principalele puncte de pe agendă se referă la:

– Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe

– Prezentarea din partea Comisiei a Propunerii de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

– Raportul Comisiei privind menţionarea obligatorie a ţării de origine sau a locului de provenienţă pentru carnea utilizată ca ingredient

– Raportul Comisiei privind punerea în aplicare a dispoziţiilor privind organizaţiile de producători, fondurile şi programele operaţionale în sectorul fructelor şi al legumelor de la reforma din 2007.

Daniela Bolog

You might also like More from author

Comments are closed.