Guvernul a stabilit modul de calcul al tranşelor de venit din activităţi agricole

porci2Executivul a publicat în Monitorul Oficial hotărârea care stabileşte modul de calcul al tranşelor de venit pentru persoanele fizice ce obţin venituri din agricultură.

Potrivit documentului, din 2014, aceste tranşe nu mai sunt unitare la nivelul ţării, ci sunt specifice fiecărei localităţi în parte. În principiu, tranşa de venit se stabileşte ca diferenţă între venitul din producţia agricolă şi cheltuielile realizate. Metodologia ţine cont de producţia medie a ultimilor trei ani fiscali precedenţi, preţul unitar realizat în ultimii trei ani şi stabileşte modul în care se vor calcula cheltuielile. Acestea nu sunt determinate în baza unor documente justificative, deoarece persoana fizică nu conduce contabilitatea, ci sunt prezumate a se realiza prin efectul legii. Tranşele ar fi trebuit să fie stabilite până pe 15 februarie, însă abia acum au fost publicate normele metodologice de stabilire a acestora.

O tranşă de venit ţine cont de producţia medie la hectar a ultimilor trei ani, preţul mediu al produsului pe ultimii trei ani şi cheltuielile efectuate pentru obţinerea producţiei. Toate aceste trei variabile sunt destul de greu de determinat, scrie HotNews.

De exemplu, pentru vaci şi bivoliţe, cheltuielile şi modul de calcul al acestora sunt: costul furajelor în perioada de stabulaţie; cheltuielile în perioada de păşunat, până la 25% din costul furajelor în perioada de stabulaţie; alte cheltuieli, respectiv energie, carburanţi, echipamente şi altele asemenea, până la 15% din costul furajelor. Veniturile se stabilesc pe baza: producţiei medii de lapte la nivel judeţean pe ultimii trei ani, care se înmulţeşte cu preţul mediu de valorificare a producţiei estimat pentru anul în curs; pe baza valorii la înţărcare a viţeilor; greutatea la înţărcare, estimată la 80 kg, se înmulţeşte cu preţul mediu pe kg estimat pentru anul în curs; pe baza valorii animalelor reformate; se estimează un procent de reformă de 20% şi o greutate vie a animalelor reformate de 400 kg.

Pentru porci la îngrăşat, cheltuielile şi modul de calcul al acestora sunt: cheltuieli cu achiziţionarea purceilor înţărcaţi, la greutatea de 15-20 kg, la un preţ de achiziţie pe kg practicat de unităţile producătoare; cheltuieli cu furajele combinate achiziţionate de la o fabrică de nutreţuri combinate autorizată la preţul pe kg practicat de către aceasta care variază în funcţie de reţetă; cheltuielile cu energia, carburanţii şi echipamentele reprezintă maximum 10% din costul furajelor. Pentru porcii la îngrăşat, veniturile se stabilesc pe baza valorii producţiei de carne realizate, greutatea medie de livrare fiind de 110 kg, în funcţie de preţul estimat pentru anul în curs.

Pentru familiile de albine, norma de venit se stabileşte în funcţie de valoarea producţiei de miere şi a altor produse apicole şi de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic. Valoarea producţiei de miere reprezintă rezultatul exprimat în lei/familia de albine, obţinută din înmulţirea producţiei medii exprimate în kg miere obţinută pentru fiecare familie de albine, pe cei trei ani precedenţi anului fiscal de realizare a venitului, cu preţul mediu exprimat în lei/kg. Norma de venit exprimată în lei/familia de albine se obţine prin diferenţa dintre valoarea producţiei de miere şi a altor produse apicole şi cheltuielile efectuate şi se aplică tuturor crescătorilor de albine din judeţ. (Integral pe puterea.ro)

You might also like More from author

Comments are closed.