Cum sunt alocate fondurile europene în agricultură prin PNDR 2014-2020

fonduri europeneProgramul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 oferă fonduri pentru înfiinţarea sau modernizarea fermelor, achiziţii de tractoare, utilaje şi echipamente agricole, irigaţii şi amenajări de infrastructură sau protecţia mediului, dar şi pentru promovarea produselor şi alinierea acestora la cerinţele pieţei comunitare.

Pentru fermieri şi ceilalţi beneficiari este important să cunoască priorităţile şi obiectivele strategice europene, întrucât îşi măresc substanţial şansele de accesare dacă pot face dovada că, prin proiectele lor, pot contribui la realizarea acestor obiective.

Uniunea Europeană nu ne dă bani pentru că avem noi nevoie de utilaje şi echipamente, ci pentru că vrea să-şi atingă obiectivele strategice, de aceea este recomandabil să arătăm că putem îndeplini aşteptările finanţatorilor.

Obiectivele strategice stabilite prin PNDR sunt:

1) Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole;

2) Gestionarea durabilă a resurselor naturale

3) Diversificarea activităţilor economice.

Pentru realizarea acestor obiective au fost stabilite următoarele priorităţi:

1) Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, în silvicultură şi în zonele rurale;

2) Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi promovarea tehnologiilor agricole inovative;

3) Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole;

4) Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor agricole şi silvice;

5) Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon;

6) Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică în zonele rurale. (Integral pe adevarul.ro)

 

You might also like More from author

Comments are closed.