CE MODIFICĂRI AU FOST ADUSE LEGII FONDULUI FUNCIAR

O serie de amedamente importante au fost propuse de Comisia pentru Agricultura, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice din Camera Deputaților.

Modificarile si completarile vizeaza propuneri legislative pentru modificarea și completarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată. Noutatile care urmeaza sa fie votate in plenul parlamentului au in vedere simplificarea dar si schimbarea unor prevederi legale dedicate folosirii terenurilor agricole.

– o procedură clară și unitară privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor arabile, atât pentru suprafețele de peste 1 ha, situație în care aprobarea este dată de către direcția de specialitate din cadrul MADR-ului. Pentru suprafețele sub 1 ha, aprobarea este dată de către Direcțiile pentru Agricultură Județene;
– restrângerea posibilității de amplasare a construcțiilor extravilane doar pe terenuri agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate având destinatia de folosință arabil, vii, livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare. Se va specifica mult mai detaliat modul in care sunt amplasate construcțiile.
– o prevederea expresă a posibilității realizării de culturi energetice non-agricole doar pe terenuri arabile de clasa a IV-a și a V-a de calitate . Clasificarea va fi stabilită de către Oficiile de Studii Pedologice și Agrochimice.
– redarea sau introducerea în circuitul agricol a amenajărilor piscicole. Actul normativ are rolul de a diminua birocrația, de a permite realizarea mai rapida a investițiilor cu fonduri europene dar si punerea in concordanța a legislației emise in ultimii ani pe acest subiect.

You might also like More from author

Comments are closed.